Fotografie huwelijken, kinderen, reportages, recepties, ...

 

Vaak wordt bij een de organisatie van feesten en in het bijzonder huwelijken of communie/lentefeesten

gespaard op het budget van fotografie en wordt beroep gedaan op een kennis, familie of vrienden.
In veel gevallen heeft het koppel achteraf spijt dat ze niet beschikken over professionele foto's van
deze unieke dag.

 

Huwelijken

Vrienden of kennissen hebben misschien wel kennis van fotografie maar weten door gebrek aan ervaring
niet van de precieze momenten dat een specifieke foto moet gemaakt worden van de ondertekening
van het register, van het ringen van de vingers, ...

 

Zowel voor burgerlijke als kerkelijke huwelijken staat All-By-One zelf in voor fotografie.

Soms is het burgerlijk huwelijk op een andere dag dan het kerkelijk huwelijk en worden hiervan geen
foto's gemaakt. Werkt u met All-By-One dan zal ook op die dag een fotograaf aanwezig zijn

Vaak is het burgerlijk en kerkelijk huwelijk op dezelfde dag gepland. Samen met een uitgewerkte dagindeling

zal ook bepaald worden wanneer wat en wie gefotografeerd zal worden.

 

All-By-One biedt verschillende pakketten aan.

 

 

 

 

Webdesign © All-By-One 2017 - All rights reserved